Ihr zuverlässiger Lieferant von generischen Medikamenten

Search results for "canagliflozin"

Invokana®

Invokana

canagliflozin

Invokana (canagliflozin) är ett oralt diabetesläkemedel som hjälper till att kontrollera blodsockernivåerna. Canagliflozin verkar genom att hjälpa njurarna att bli av med glukos från ditt blodomlopp. Invokana används tillsammans med kost och träning för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna med typ 2-diabetes mellitus. Invokana används också för att minska risken för dödsfall i hjärtinfarkt, stroke eller hjärtsvikt hos vuxna med typ 2-diabetes som också har hjärtsjukdom. Invokana används också för att minska risken för njursjukdom i slutstadiet och sjukhusvistelse eller död på grund av hjärtproblem hos vuxna som också har njurproblem orsakade av typ 2-diabetes. ... Mehr Information

100mg

Durch den Aufenthalt auf unserer Website erklären Sie sich mit der Speicherung und Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie einverstanden.