Ihr zuverlässiger Lieferant von generischen Medikamenten

Search results for "linagliptin-empagliflozin"

Glyxambi

Glyxambi

linagliptin + empagliflozin

Glyxambi innehåller en kombination av empagliflozin och linagliptin. Empagliflozin och linagliptin är orala diabetesläkemedel som hjälper till att kontrollera blodsockernivåerna. Empagliflozin verkar genom att hjälpa njurarna att bli av med glukos från ditt blodomlopp. Linagliptin verkar genom att reglera nivåerna av insulin som din kropp producerar efter att ha ätit. Glyxambi används tillsammans med kost och träning för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna med typ 2-diabetes mellitus. Glyxambi används också för att minska risken för dödsfall i hjärtinfarkt, stroke eller hjärtsvikt hos vuxna med typ 2-diabetes som också har hjärtsjukdom. ... Mehr Information

10mg + 5mg

Durch den Aufenthalt auf unserer Website erklären Sie sich mit der Speicherung und Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie einverstanden.